Projekcia TZB

Spoločnosť NV-Project, s.r.o. ponúka komplexné služby v oblasti projektovania technických zariadení budov pre všetky stupne projektovej dokumentácie. Ponúkame projekty na územné konanie, projekty na stavebé povolenie, realizačné projekty a projekty skutočného vyhotovenia pre jednoduché stavby, rodinné domy, bytové domy, obchodné a administratívne objekty.

Projektujeme všetky profesie technických zariadení budov. Výhodou toho je schopnosť zabezpečiť všetky profesie v jednej spoločnosti. Umožňuje to jednoduchšiu koordináciu jednotlivých častí projektov, čo najmä u veľkých stavieb má veľký prínos najmä v oblasti kvality projektu ako celku.

Vykurovanie

 • projektovanie klasických vykurovacích systémov (vykurovanie plynovým alebo elektrickým kotlom)
 • projektovanie vykurovacích systémov na báze obnoviteľných zdrojov energií (tepelné čerpadla, solárne kolektory, teplovodné krby na pelety,...)

Zdravotechnika

 • projektovanie vodovodných a kanalizačných prípojok, vonkajších rozvodov vody a kanalizácie
 • projektovanie vnútorných rozvodov vody a kanalizácie
 • projektovanie ohrevu vody slnečnými kolektormi
 • projektovanie žúmp, DČOV

Plynoinštalácie

 • projektovanie plynových prípojok
 • projektovanie NTL a STL vnútorných a vonkajších plynovodov

Vzduchotechnika a chladenie

 • klimatizačné a chladiace jednotky
 • vzduchotechnické zariadenia
 • rekuperácia tepla
NV-Project, s.r.o.
Račianska 71
832 01 Bratislava

+421 944 164 288
IČO: 46 780 556
DIČ: 202 359 6564
IČ DPH: SK202 359 6564

©2024, NV-Project, s.r.o.