Portfólio

Nosnú časť našich projektov tvoria občianske stavby (rodinné domy, dvojdomy a bytové domy).

Ponúkame komplexné projektové služby: štúdiá, projekty na stavebné povolenie, realizačné projekty k rodinným domom, vizualizácie, zameranie a zakreslenie skutočného stavu, projekty na rekonštrukcie bytov.

Projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie dodávame v 6 vyhotoveniach.

Obsahuje architektúru, statiku, zdravotechniku, vykurovanie, plynoinštaláciu, elektroinštaláciu a požiarnu ochranu.

NV-Project, s.r.o.
Račianska 71
832 01 Bratislava

+421 944 164 288
IČO: 46 780 556
DIČ: 202 359 6564
IČ DPH: SK202 359 6564

©2024, NV-Project, s.r.o.