O nás

Značka NV-Project je na trhu už 10 rokov, vznikla v roku 2010. Samotná spoločnosť NV-Project,s.r.o. bola založená v roku 2012, keď bola zapísaná do obchodného registra. Našimi rukami prešlo viac ako 300 projektov.

Našim hlavným profilom sú projektovanie pozemných stavieb (rodinné domy, bytové domy, polyfunkčné objekty ako aj hospodárske budovy) a rekonštrukcie domov a bytov.

Zabezpečíme kompletnú projektovú dokumentáciu pre Vašu stavbu.

  • Štúdiá
  • Vizualizácie interiérov a exteriérov
  • Animácie
  • Projekty na územné rozhodnutie
  • Projekty na stavebné povolenie
  • Projekty zateplení
  • Realizačný projekt.

Projektom naša spolupráca nekončí. Zabezpečujeme komplexnú inžiniersku činnosť s odborným poradenstvom a doplnkovými službami, ktoré úzko súvisia so samotnou realizáciou rodinného domu.

Ďalej ponúkame:
Projekty organizácie výstavby, časové harmonogramy, stavebný dozor, návrhy interiérov, konzultačnú a poradenskú činnosť, zameranie a zakreslenie skutočného stavu.

Ing. Peter Neilinger

Ing. Peter Neilinger

Narodil som sa v Dunajskej Strede roku 1984. Študoval som na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave najprv na odbore pozemné stavby a architektúra a potom na odbore technológii a manažérstve stavieb. Už počas štúdia som pôsobil v jednej renomovanej Dunajskostredskej projektovej kancelárii ako projektant. Následne po štúdiu som nastúpil na stavbu ako stavbyvedúci v projekte „Strmé Vŕšky“ v Záhorskej Bystrici. Počas tohto obdobia vznikla značka NV-Project. O pár rokov (2012) neskôr spolu s kolegom a kolegyňou sme založili spoločnosť NV-Project, s.r.o., v ktorej pôsobím dodnes.

Ing. Árpád Varga

Ing. Árpád Varga

Narodil som sa v Dunajskej Strede v roku 1984. Po ukončení štúdia na strednej odbornej škole v Hurbanove som začal štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Počas štúdia som pôsobil v jednej známej projektovej kancelárii v Hurbanove. Následne po štúdiu som nastúpil na stavbu spolu s kolegom ako stavbyvedúci v projekte „Strmé Vŕšky“ v Záhorskej Bystrici. V roku 2012 spolu s kolegom a kolegyňou sme založili spoločnosť NV-Project, s.r.o., v ktorej pôsobím dodnes.

NV-Project, s.r.o.
Račianska 71
832 01 Bratislava

+421 944 164 288
IČO: 46 780 556
DIČ: 202 359 6564
IČ DPH: SK202 359 6564

©2024, NV-Project, s.r.o.