Novinky

Zalietanie pozemnku dronom a následná vizualizácia vášho projektu
Prezentácia projektu pomocou virtuálnej reality

Ponúkame komplexné
projektové služby

  • Štúdiá
  • Projekty na stavebné povolenie
  • Realizačné projekty k rodinným domom
  • Vizualizácie
  • Zameranie skutočného stavu
  • Vypracovanie časových plánov, P.O.V.
  • Zariadenia staveniska
  • Projekty na rekonštrukcie bytov
  • Vytváranie architektonických animácií
  • Tlač 3D modelov

Obsah našej
dokumentácie


Architektúra

Statika

Zdravotechnika

Vykurovanie

Plynoinštalácia

Elektroinštalácia

Požiarna ochrana

EHB

Ponúkame možnosť vypracovania
energetických certifikátov.

NV-Project, s.r.o.
Račianska 71
832 01 Bratislava

+421 944 164 288
IČO: 46 780 556
DIČ: 202 359 6564
IČ DPH: SK202 359 6564

©2024, NV-Project, s.r.o.