adresa Račianska 71, 831 02 Bratislava
skhu

Portfólio - Obnovy a zateplenia

BD-ŠAM – Šamorín (2012)

Projektová dokumentácia rieši zateplenie bytového domu v Šamoríne.

Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy