adresa Račianska 71, 831 02 Bratislava
skhu

Portfólio - Obnovy a zateplenia

Diplomovka (2009)

Mojou úlohou v záverečnej práci inžinierskeho štúdia je vyriešiť vybrané časti stavebno-technologickej prípravy polyfunkčného centra Coop - Jednota v obci Dunajská Lužná, v okrese Senec.Polyfunkčné centrum sa skladá z dvoch podlaží, s parkovacím státím vedľa objektu.|Predrealizačná príprava počas vyhotovenia projektovej dokumentácie preukazuje realizovateľnosť danej konštrukcie, vyberá sa najvhodnejší postup a tempo výstavby, zabezpečuje sa plynulosť výstavby, dodržanie požadovanej lehoty výstavby, zabezpečuje sa požadovaná kvalita a určí sa finančná náročnosť. Veľký dôraz sa kladie na dodržanie ochrany životného prostredia a ochrany zdravia a bezpečnosti práce.

Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy