adresa Račianska 71, 831 02 Bratislava
skhu

Portfólio - Občianske stavby

Volejbal – Dunajská streda (2012)

Projektová dokumntácia rieši rozšírenie exisujúceho volejbalového ihriska v Dunajskej Strede.

Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy