adresa Račianska 71, 831 02 Bratislava
skhu

Portfólio - Občianske stavby

LAB-SAV – BRATISLAVA (2011)

Štúdia bola vypracovaná za účelom možnosti osadenia refigeratora do stavebnej jamy, ktorá bola vybudovaná vopred. Súčasťou štúdie je nácrh nosnej dolsky pre tento prístroj na chladenie.

Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy