adresa Račianska 71, 831 02 Bratislava
skhu

Portfólio - Občianske stavby

Domov dôchodcov (2015)

Štúdia rieši prestavbu domu služieb na domov dôchodcov v obci Vydrany.

Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy