adresa Račianska 71, 831 02 Bratislava
skhu

Portfólio - Rodinné domy

Rekreačná chata (2015)

Projektová dokumentácia rieši novostavbu zrubovej rekreačnej chaty obci Potônske Lúky. Chata bude slúžiť pre jednu 5 člennú rodinu.

Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy