adresa Račianska 71, 831 02 Bratislava
skhu

Portfólio - Rodinné domy

Rekreačná chata (2015)

Projekt rieši dispozične a vizuálne rekreačnú chatu v obci Horná Potôň časť Mastníkovo

Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy