adresa Račianska 71, 831 02 Bratislava
skhu

Portfólio - Rodinné domy

RD-PM – Vydrany (2012)

Projektová dokumntácia rieši renováciu rodinného domu a prístavbu rekreačnej časti s bazénom.

Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy