adresa Račianska 71, 831 02 Bratislava
skhu

Portfólio - Interiéry

Interiér rodinného domu (2015)

Projekt rieši vizuálne riešenie spoločenskej časti rodinného domu v obci Most pri Bratislave.

Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy